مقدمه:
رزم آوران ورزشی ایرانی و یک سبک رزمی شامل تمام فنون رزمی و کاربرد سلاح های سرد ورزشی است که در سال 1362 تحت عنوان انجمن مستقل رزم آوران در سازمان تربیت بدنی کشور ایران تصویب شده و به سرعت در تمام استان های کشور و پس از مدتی کوتاه در سایر کشورهای جهان گسترش یافت. در سال 1390 شرکت همبستگی ملل جهان رزم آوران ایرانیان به ثبت رسید تا این ورزش را که متشکل از فنون قوی و فرهنگی غنی است بیشتر از پیش در میان جوانان جهان گسترش دهد. در پی فعالیت گسترده ای که در استان های مختلف کشور جهت سازماندهی هنرجویان صورت گرفت نهایتا در سال 1394 این شرکت تصمیم گرفت تا با راه اندازی سامانه خدمات پشتیبانی رزم آوران این کار را به صورت جامع و سیستمی انجام دهد.
اهداف سامانه خدمات پشتیبانی رزم آوران:
1 - با استفاده از این سامانه هنرجویان میتوانند تمام سوابق خود را به صورت آنلاین مشاهده نموده و همچنین از موعد آزمون های بعدی خود مطلع شوند.
2 - با کمک سامانه خدمات پشتیبانی رزم آوران کنترل ضوابط برای برگزاری مسابقات به آسودگی صورت خواهد گرفت.
3 - سوابق قهرمانی هنرجویان به طور دقیق ثبت میشود لذا هنگام برگزاری اردوها، اعزام هنرجویان برتر به سایر کشورها و ... صلاحیت افراد به آسانی قابل تشخیص خواهد بود.
4 - سوابق داوری افراد به آسانی قابل دسترسی بوده و هنگام برگزاری مسابقات این امر به انجمن برگزار کننده کمک خواهد کرد تا هم از کمک داوران با تجربه برای بالا بردن سطح کیفی مسابقات بهره مند گردند و هم داوران با استعداد و جوان را شناسایی نمایند و از توان آنان بهره ببرند.
5 - سوابق مربیگری افراد قابل بررسی بوده و هنگام نیاز به مربیان برتر اینکار با دقت کامل صورت خواهد گرفت.
6 - میزان فعالیت هر استان و تعداد هنرجویان در هر منطقه قابل بررسی خواهد بود.
7 - مشکلات و ناهماهنگی های موجود در امر صدور احکام و غیره برطرف خواهد شد.
8 - اطلاع رسانی در خصوص موضوعات مختلف به افراد راحت تر صورت خواهد گرفت.
9 - و ...